Önüm merkezi

SK-1414A 0040946904 A0040946904 A0040949104 0040949104 C50005 MERCEDES BENZ AROCS / ANTOS önümleri üçin Hytaý howa süzgüç elementi

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1414A

OEM NOOK.:MERCEDES-BENZ 0040946904 A0040946904 A0040949104 0040949104

Haçly salgylanma:C50005

Giriş:MERCEDES BENZ AROKS / ANTOS

Uzynlyk:494/362 451 (MM)

Giňligi:202/71 175/122 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:244 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüç elementleriniň ähmiýeti

Howa süzgüç elementleriniň ähmiýeti

Motoryň awtoulagyň ýüregi, ýag bolsa awtoulagyň ganydygyny bilýär.Bilýärsiňmi?Şeýle hem awtoulagyň gaty möhüm bölegi, ýagny howa süzgüç elementleri bar.Howa süzgüç elementleri sürüjiler tarapyndan köplenç äsgerilmeýär, ýöne her kimiň bilmeýän zady, gaty peýdaly bir kiçijik bölegi.Howa süzgüçiniň pes elementlerini ulanmak ulagyňyzyň ýangyç sarp edişini artdyrar, ulagyň çynlakaý palçyk uglerod çökündilerini öndürmegine, howa akymynyň ölçeýjisini ýok etmegine, güýçli klapan uglerod ýataklaryny we ş.m. benziniň ýa-da dizeliň ýanýandygyny bilýäris. hereketlendiriji silindr köp mukdarda howanyň dem almagyny talap edýär.Howada tozan köp.Tozanyň esasy düzüm bölegi aýna, keramika we kristal bolan gaty we eräp bilmeýän gaty kremniniň dioksidi (SiO2).Demiriň esasy düzümi demirden has kyn.Dwigateliň içine girse, silindriň könelmegini agyrlaşdyrar.Agyr ýagdaýlarda hereketlendirijiniň ýagyny ýakar, silindri kakar we adaty bolmadyk sesleri çykarar we netijede hereketlendirijiniň düýpli abatlanmagyna sebäp bolar.Şonuň üçin bu tozanyň hereketlendirijä girmeginiň öňüni almak üçin hereketlendirijiniň kabul ediş turbasynyň girelgesine howa süzgüç elementleri oturdylýar.

Howa süzgüç elementleriniň işi

howa süzgüç elementleri howadaky bölejik hapalary aýyrýan enjamy aňladýar.Porzin enjamlary (içerki ýangyç dwigateli, özara garşy kompressor howa süzgüç elementleri we ş.m.) işleýän wagty, dem alýan howada tozan we beýleki hapalar bar bolsa, bölekleriň könelmegini agyrlaşdyrar, şonuň üçin howa süzgüç elementleri gurulmalydyr.Howa süzgüç elementleri süzgüç elementinden we gabykdan durýar.Howa süzgüçiniň esasy talaplary ýokary süzgüç netijeliligi, pes akym garşylygy we uzak wagtlap tehniki hyzmat etmezden üznüksiz ulanmakdyr.

Önümiň beýany

0040946904 A0040946904 A0040949104 0040949104 MERCEDES BENZ AROCS / ANTOS önümleri üçin Hytaýyň howa süzgüç elementi

A:

QSNOOK. SK-1414A
OEM NOOK. MERCEDES-BENZ 004 094 69 04
004 094 91 04
A 004 094 91 04
A 004 094 69 04
Haçly salgylanma C50005
GÖRNÜŞ MERCEDES BENZ AROKS / ANTOS
Uzynlyk 494/362 451 (MM)
Giňlik 202/71 175/122 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 244 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň