Önüm merkezi

SK-1532AB-1 C271250 CF1640 Adam ýük awtoulagy üçin howa süzgüç elementi 81084050016 81.08405-0021 10293737

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1532A-1

Haçly salgylanma:MANN C271250, MANN 81084050016, 81.08405-0021

DONALDSON:S782936

FLEETGUARD:AF25894

Daşarky DIAMETER:268 (MM)

Içerki DIAMETER:172/160 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:474/512 (MM)

 

S: NOOK:SK-1532B-1

Haçly salgylanma:MANN CF1640, LIEBHERR 10293737

DONALDSON:S782937

FLEETGUARD:AF25896

Daşarky DIAMETER:154 150 (MM)

Içerki DIAMETER:137/131 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:455 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt amaly

Howa süzgüçleri, esasan, in engineeringenerçilik lokomotiwlerinde, awtoulaglarda, oba hojalygynyň lokomotiwlerinde, barlaghanalarynda, aseptiki operasiýa otaglarynda we dürli takyk iş otaglarynda howany süzmek üçin ulanylýar.
Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre sorulýar, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Porşon bilen silindriň arasynda girýän has uly bölejikler, esasanam gurak we çägeli iş şertlerinde çynlakaý “silindr çekmek” hadysasyna sebäp bolar.
Howadaky süzgüç, howadaky tozan we gum bölejiklerini süzmek we silindre ýeterlik we arassa howanyň girmegini üpjün etmek üçin karbýuratoryň ýa-da howa kabul ediji turbanyň öňünde oturdylýar.

Önümlere hyzmat etmek

1. Süzgüç elementi süzgüçiň esasy bölegi.Specialörite materiallardan ýasalan we ýörite tehniki hyzmaty we tehniki hyzmaty talap edýän gowşak bölek;
2. Süzgüç uzak wagtlap işlänsoň, içindäki süzgüç elementi belli bir mukdarda hapalary petikledi, bu basyşyň ýokarlanmagyna we akym tizliginiň peselmegine sebäp bolar.Bu wagt ony wagtynda arassalamaly;
3. Arassalanyňyzda, süzgüç elementini deformasiýa etmezlige ýa-da zeper ýetirmezlige üns beriň.
Adatça, ulanylýan çig mallara baglylykda süzgüç elementiniň hyzmat ediş möhleti başga, ýöne ulanyş wagtynyň uzalmagy bilen suwdaky hapalar süzgüç elementini böwetleýär, şonuň üçin PP süzgüç elementini üç aýyň içinde çalyşmaly; ;işjeňleşdirilen uglerod süzgüç elementini alty aýdan çalyşmaly;Süýüm süzgüç elementini arassalap bolmaýandygy sebäpli, adatça PP pagta we işjeňleşdirilen uglerodyň arka ujuna ýerleşdirilýär, bu dykylmagyna sebäp bolmak aňsat däl;keramiki süzgüç elementi adatça 9-12 aý ulanylyp bilner.

Haryt amaly

Howa süzgüçleri, esasan, in engineeringenerçilik lokomotiwlerinde, awtoulaglarda, oba hojalygynyň lokomotiwlerinde, barlaghanalarynda, aseptiki operasiýa otaglarynda we dürli takyk iş otaglarynda howany süzmek üçin ulanylýar.
Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre sorulýar, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Porşon bilen silindriň arasynda girýän has uly bölejikler, esasanam gurak we çägeli iş şertlerinde çynlakaý “silindr çekmek” hadysasyna sebäp bolar.
Howadaky süzgüç, howadaky tozan we gum bölejiklerini süzmek we silindre ýeterlik we arassa howanyň girmegini üpjün etmek üçin karbýuratoryň ýa-da howa kabul ediji turbanyň öňünde oturdylýar.

Önümiň beýany

A:

QSNOOK. SK-1532A-1
Haçly salgylanma MANN C271250, MANN 81084050016, 81.08405-0021
DONALDSON S782936
FLEETGUARD AF25894
Daşarky DIAMETER 268 (MM)
Içerki DIAMETER 172/160 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 474/512 (MM)

B:

QSNOOK. SK-1532B-1
Haçly salgylanma MANN CF1640, LIEBHERR 10293737
DONALDSON S782937
FLEETGUARD AF25896
Daşarky DIAMETER 154 150 (MM)
Içerki DIAMETER 137/131 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 455 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

Biziň ussahanamyz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň sergimiz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň hyzmatymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň