Önüm merkezi

SK-1533AB C271320 CF1650 Agyr ýük awtoulag süzgüji 81084050016 81.08405-0021

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1533A

Haçly salgylanma:MANN C271250, MANN 81084050016, 81.08405-0021

DONALDSON:S782936

FLEETGUARD:AF25894

Daşarky DIAMETER:268 (MM)

Içerki DIAMETER:172/160 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:496/535 (MM)

 

S: NOOK:SK-1533B

Haçly salgylanma:MANN CF1650, SCANIA151 0942, SCANIA273 4215, MERCEDES-BENZ0040947304, IVECO 503131284, LIEBHERR 592299114

DONALDSON:S955466

FLEETGUARD:AF26678

Daşarky DIAMETER:154 150 (MM)

Içerki DIAMETER:137/131 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:504 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümlere hyzmat etmek

Dwigateliň täsirli bolmagy üçin arassa howa.
Hapalanan (tozan we kir) howanyň kabul edilmegi motoryň könelmegine, öndürijiliginiň peselmegine we gymmat tehniki hyzmat etmegine sebäp bolýar.Şol sebäpden, hereketlendirijiniň netijeli işlemegi üçin iň esasy talaplaryň arasynda howanyň süzülmesi hökmanydyr.Arassa howa içerki ýangyç hereketlendirijileriniň saglygyny we uzak ömrüni saklamak üçin zerurdyr we howa süzgüçiniň maksady hut şunuň ýalydyr - tozany, hapany we çyglylygy zaýalap, arassa howany üpjün etmek we hereketlendirijiniň ömrüni ýokarlandyrmak.

Pawelson howa süzgüçleri we süzgüç önümleri, hereketlendirijiniň iň oňat netijeliligini üpjün edýär, hereketlendirijiniň önümçiligini saklaýar we islendik hereketlendiriji tarapyndan talap edilýän hil we öndürijilik standartlaryna laýyk gelýän ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrýar.

Howany kabul etmegiň doly ulgamy, ýagyş kapotundan, şlanglardan, gysgyçlardan, deslapky arassalaýjydan, howany arassalaýjydan we arassa gapdal turbalaryndan başlap komponentlerden durýar.Howa süzgüç ulgamlaryny yzygiderli ulanmak hereketlendirijiniň hyzmat aralyklaryny giňeldýär, enjamlaryň yzygiderli işlemegini üpjün edýär we girdejiligini ýokarlandyrýar.

Önümiň beýany

A:

QSNOOK. C271320 CF1650 (A)
Haçly salgylanma MANN C271250, MANN 81084050016, 81.08405-0021
DONALDSON S782936
FLEETGUARD AF25894
Daşarky DIAMETER 268 (MM)
Içerki DIAMETER 172/160 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 496/535 (MM)

B:

QSNOOK. C271320 CF1650 (B)
Haçly salgylanma MANN CF1650, SCANIA151 0942, SCANIA273 4215, MERCEDES-BENZ0040947304, IVECO 503131284, LIEBHERR 592299114
DONALDSON S955466
FLEETGUARD AF26678
Daşarky DIAMETER 154 150 (MM)
Içerki DIAMETER 137/131 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 504 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

Biziň ussahanamyz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň sergimiz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň hyzmatymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň