Önüm merkezi

SK-1547AB C352260 CF21160 / 1 Oba hojalygy maşynlarynyň howa süzgüji, CLASS kombaýn ýa-da ot-iým üçin 01268420 24022710 07730370 0007730372 652201091020 HXE60966 05821488

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1547A

OEM NOOK.:JOHN DEERE HXE60966 BOMAG 05821488 KLAS 01268420 KLAS 24022710 FENDT 652201091020

Haçly salgylanma:C352260

Giriş:KLASS Hasyl ýygnaýjy CLASS ot-iýmini birleşdiriň

Daşarky DIAMETER:355/351 348 (MM)

Içerki DIAMETER:232/220 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:602/620 (MM)

 

S: NOOK:SK-1547B

OEM NOOK.:KLAS 07730370 KLAS 0007730372

Haçly salgylanma:CF21160 / 1

Giriş:KLASS Hasyl ýygnaýjy CLASS ot-iýmini birleşdiriň

Daşarky DIAMETER:221/217 (MM)

Içerki DIAMETER:190/184 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:592/607 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dwigateliň täsirli bolmagy üçin arassa howa

Dwigateliň täsirli bolmagy üçin arassa howa.

 

Hapalanan (tozan we kir) howanyň kabul edilmegi motoryň könelmegine, öndürijiliginiň peselmegine we gymmat tehniki hyzmat etmegine sebäp bolýar.Şol sebäpden, hereketlendirijiniň netijeli işlemegi üçin iň esasy talaplaryň arasynda howanyň süzülmesi hökmanydyr.Arassa howa içerki ýangyç hereketlendirijileriniň saglygyny we uzak ömrüni saklamak üçin zerurdyr we howa süzgüçiniň maksady hut şunuň ýalydyr - tozany, hapany we çyglylygy zaýalap, arassa howany üpjün etmek we hereketlendirijiniň ömrüni ýokarlandyrmak.

 

Pawelson howa süzgüçleri we süzgüç önümleri, hereketlendirijiniň iň oňat netijeliligini üpjün edýär, hereketlendirijiniň önümçiligini saklaýar we islendik hereketlendiriji tarapyndan talap edilýän hil we öndürijilik standartlaryna laýyk gelýän ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrýar.

 

Howany kabul etmegiň doly ulgamy, ýagyş kapotundan, şlanglardan, gysgyçlardan, deslapky arassalaýjydan, howany arassalaýjydan we arassa gapdal turbalaryndan başlap komponentlerden durýar.Howa süzgüç ulgamlaryny yzygiderli ulanmak hereketlendirijiniň hyzmat aralyklaryny giňeldýär, enjamlaryň yzygiderli işlemegini üpjün edýär we girdejiligini ýokarlandyrýar.

Önümiň beýany

SK-1547AB C352260 CF21160 / 1 Oba hojalygy maşynlarynyň howa süzgüji, CLASS kombaýn ýa-da ot-iým üçin 01268420 24022710 07730370 0007730372 652201091020 HXE60966 05821488

A:

S: NOOK. SK-1547A
OEM NOOK. JOHN DEERE HXE60966 BOMAG 05821488 KLAS 01268420 KLAS 24022710 FENDT 652201091020
Haçly salgylanma C352260
GÖRNÜŞ KLASS Hasyl ýygnaýjy CLASS ot-iýmini birleşdiriň
Daşarky DIAMETER 355/351 348 (MM)
Içerki DIAMETER 232/220 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 602/620 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1547B
OEM NOOK.  KLAS 07730370 KLAS 0007730372
Haçly salgylanma CF21160 / 1
GÖRNÜŞ  KLASS Hasyl ýygnaýjy CLASS ot-iýmini birleşdiriň
Daşarky DIAMETER  221/217 (MM)
Içerki DIAMETER  190/184 (MM)
GYSGAÇA beýiklik  592/607 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň