Önüm merkezi

SK-1508AB CASE 6130 KESE we T NEWZE Gollandiýa howsterleri üçin howa süzgüçleri 86998333 243968A1 86998332 243969A1

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1508A

OEM NOOK.:KESEL 86998333 KESEL 243968A1

Haçly salgylanma:P548900 AF25595

Giriş:CASE 6130 traktor CASE we NEW HOLLAND howster

Daşarky DIAMETER:329 (MM)

Içerki DIAMETER:173 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:554/566 (MM)

 

S: NOOK:SK-1508B

OEM NOOK.:KESEL 86998332 243969A1 kazyýet işi

Haçly salgylanma:P548901 AF25596M AF25969M

Giriş:CASE 6130 traktor CASE we NEW HOLLAND howster

Daşarky DIAMETER:173/164 (MM)

Içerki DIAMETER:131 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:539/545 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dizel hereketlendirijisiniň howa süzgüçini nädip saklamaly?

Dizel hereketlendirijisiniň howa süzgüçini nädip saklamaly?

Dwigatel, adatça, her 1kg / dizel ýanmagy üçin 14kg / howa gerek.Howa girýän tozan süzülmese, silindriň, porşanyň we porşen halkasynyň könelmegi ep-esli ýokarlanar.Synaga görä, howa süzgüji ulanylmasa, ýokarda agzalan bölekleriň köneliş tizligi 3-9 esse ýokarlanar.Dizel hereketlendirijisiniň howa süzgüçiniň turbasy ýa-da süzgüç elementi tozan bilen ýapylanda, kabul ediş howasynyň ýeterlik bolmazlygyna sebäp bolar, bu dizel hereketlendirijisiniň tizlenende, gowşak işlemegine, suwuň temperaturasynyň ýokarlanmagyna we işleýşine sebäp bolýar. gaz çal we gara bolýar.Nädogry gurmak, köp tozany öz içine alýan howa süzgüç elementiniň süzgüç ýüzünden geçmez, ýöne aýlawdan motor silindrine gönüden-göni girer.Aboveokardaky hadysalardan gaça durmak üçin gündelik tehniki hyzmaty güýçlendirmeli.

Gurallar / materiallar:

Softumşak çotga, howa süzgüji, enjam dizel hereketlendirijisi

Usul / ädim:

1. Elmydama gödek süzgüçiň tozan haltasynda, pyçaklarda we siklon turbasynda aýyryň;

2. Howa süzgüçiniň kagyz süzgüç elementini saklanyňyzda, tozan ýuwaşlyk bilen titremek bilen, tozanlary bukulýan ugur boýunça ýumşak çotga bilen aýryp bolýar.Ahyrynda, 0,2 ~ 0.29Mpa basyşy bilen gysylan howa içerden daşyna üflemek üçin ulanylýar;

3. Kagyz süzgüç elementini ýagda arassalamaly däl, suw we ot bilen aragatnaşyk saklamak düýbünden gadagan;

Süzgüç elementini aşakdaky ýagdaýlarda derrew çalyşmaly: (1) Dizel hereketlendirijisi görkezilen iş sagadyna ýetýär;)(3) Kagyz süzgüç elementi döwüldi, deşildi ýa-da ahyrky gapagy zaýalandy.

Önümiň beýany

SK-1508AB CASE 6130 KESE we T NEWZE Gollandiýa howsterleri üçin howa süzgüçleri 86998333 243968A1 86998332 243969A1

A:

S: NOOK. SK-1508A
OEM NOOK. KESEL 86998333 KESEL 243968A1
Haçly salgylanma P548900 AF25595
GÖRNÜŞ CASE 6130 traktor CASE we NEW HOLLAND howster
Daşarky DIAMETER 329 (MM)
Içerki DIAMETER 173 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 554/566 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1508B
OEM NOOK. KESEL 86998332 243969A1 kazyýet işi
Haçly salgylanma P548901 AF25596M AF25969M
GÖRNÜŞ CASE 6130 traktor CASE we NEW HOLLAND howster
Daşarky DIAMETER 173/164 (MM)
Içerki DIAMETER 131 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 539/545 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň