Önüm merkezi

SN-4007 Dizel dwigateli SWK-2000/40 üçin ýangyç suw bölüji süzgüç SEPAR 04030 MTU 925105 BF46087 FS19803 SN 40007

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SN-4007

OEM NOOK.:MERCEDES 0000925105 SEPAR 04030 MTU 925105

Haçly salgylanma:BF46087 FS19803 SN 40007

Giriş:SWK-2000/40

Uzynlyk:183 (MM)

Giňligi:183 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:55/51 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SEPAR 04030 ýangyç suw bölüji süzgüji

Üstünligi:

1. Meňzeş önümler bilen deňeşdirilende, göwrümi az we basyş tapawudy az;

2. Çalt we aňsat gurnama;

3. Suwsuzlygyň we bölejikleriň bölünişiniň ýokary derejesi;

4. Yza ýuwmak funksiýasy bilen süzgüç elementiniň ulanylmagyny uzaldyp biler;

5. Esasy süzgüçden geçýän suwy we bölejikleri azaltmak, esasy süzgüçiň hyzmat netijeliligini uzaldyp biler;

6. Bejermek we goldamak aňsat;

7. Dizel süzgüç elementleriniň arassalanmagyny we çalşylmagyny ep-esli uzaldyp, ýangyç ýagyna süzgüç täsirini hasam güýçlendiriň;

8. Dizel hereketlendirijisiniň tizligiň üýtgemegi peselýär we kuwwat öndürijiligi ýokarlanýar;

9. fuelangyç üpjünçilik ulgamynyň näsazlygy sebäpli dizel hereketlendirijisiniň durnuksyz işlemeginiň ähtimallygyny azaltmak;

10. Dizel süzgüç elementiniň we el ýagy nasosynyň hyzmat möhletini uzaltmak.

Önümiň beýany

Dizel hereketlendirijisi SWK-2000/40 üçin ýangyç suw bölüji süzgüç SEPAR 04030 MTU 925105 BF46087 FS19803 SN 40007

QSNOOK. SN-4007
OEM NOOK. MERCEDES 0000925105 SEPAR 04030 MTU 925105
Haçly salgylanma BF46087 FS19803 SN 40007
GÖRNÜŞ SWK-2000/40
Uzynlyk 183 (MM)
Giňlik 183 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 55/51 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň