Hebei Qiangsheng enjamlary

faks
1-nji sorag.Gaplamak şertleriňiz nähili?

J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

2-nji sorag.Töleg şertleriňiz nähili?

J: T / T goýum hökmünde 30%, eltilmezden 70%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

3-nji sorag.Getirmegiň şertleri näme?

J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.

4-nji sorag.Gowşuryş wagtyňyz nähili?

J: Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 5-20 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.

5-nji sorag.Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?

J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris.Galyplary we gurallary gurup bileris. OEM ýa-da ODM goldaw.

6-njy sorag.Siziň nusga syýasatyňyz näme?

J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

7-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar