Önüm merkezi

SK-1549AB KW1524 CUMMINS dizel generatory üçin DONGFENG howa süzgüç toplumy KW1524 4938598 K14900D

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1549A

OEM NOOK.:KW1524 4938598

Haçly salgylanma:KW1524 PRIMARY

Giriş:CUMMINS Dizel generator toplumlary

Daşarky DIAMETER:153 (MM)

Içerki DIAMETER:86/13 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:237/247 (MM)

 

S: NOOK:SK-1549B

OEM NOOK.:K14900D

Haçly salgylanma:KW1524 HOWPSUZlyk

Giriş:CUMMINS Dizel generator toplumlary

Daşarky DIAMETER:77 (MM)

Içerki DIAMETER:71/11 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:225 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dizel generatory howa süzgüçini düzýär

Howa süzgüç elementleri

  1. Daşary ýurtdan getirilen ýokary hilli materiallary, ýokary takyklygy, ýokary tozan saklaýyş kuwwatyny, oňat geçirijiligi, durnukly öndürijiligini ulanmak. Filörite süzgüçli kagyz şekillendiriş tehnologiýasy, birmeňzeş, dik we tekiz bukulýar, has köp bukulýar, süzgüç meýdany köpelýär.
  2. Pioner arassa gulp tehnologiýasy bilen, gabyk, pos ýok;galyň tor bilen, gatylygy has güýçli, süzgüç kagyzlaryny şikeslerden gorap bilýär we kiçijik tor bilen bölejikleriň içerine girmeginiň öňüni alyp biler.
  3. Qualityokary hilli möhürleýji lentany ulanmak, güýçli we çeýe, gaty ýa-da erbet däl; AB ýelimini ulanmak, epoksi ýelim goşa pasta, möhürleme öndürijiligi ýokarlandy.
  4. Endokary hilli ekologiýa taýdan arassa PU materiallaryny we galyplaýyş tehnologiýasyny ulanyň, oňat çeýeligi üpjün etmek üçin, ýokary basyşa we ýokary ýa-da pes temperatura garşy berk möhürläň.

Önümiň beýany

SK-1549AB KW1524 CUMMINS dizel generatory üçin DONGFENG howa süzgüç toplumy KW1524 4938598 K14900D

A:

S: NOOK. SK-1549A
OEM NOOK. KW1524 4938598
Haçly salgylanma KW1524 PRIMARY
GÖRNÜŞ CUMMINS Dizel generator toplumlary
Daşarky DIAMETER 153 (MM)
Içerki DIAMETER 86/13 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 237/247 (MM)

B:

S: NOOK. SK-1549B
OEM NOOK. K14900D
Haçly salgylanma KW1524 HOWPSUZlyk
GÖRNÜŞ CUMMINS Dizel generator toplumlary
Daşarky DIAMETER 77 (MM)
Içerki DIAMETER 71/11 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 225 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň