Habar merkezi

Süzgüç kagyzynyň üç görnüşiniň arasyndaky tapawudy görkezip bilersiňizmi?

Alstrom bejeriş kagyzy_ 副本 _ 副本

 

Pawelson® howa süzgüji o“HV” ýa-da “Alstrom” dünýädäki iň ýokary süzgüçli kagyzy, daşary ýurtdan getirilen awtomatiki kagyz buklaýyş maşynyny, 35 metr ýyladyş peçini, asyl süzgüç elementine ýa-da gurnama, hünärmen çyzgy inereneri, nemes ýelim sanjym maşyny, BASF ýa-da Heda ýelimi, bellenen çig mal we gaplaýyş üpjünçisi bilen öndüriň , hünärmen inersenerler IATF16949: 2016 hil dolandyryş ulgamyna berk laýyklykda işleýärler.Bularyň hemmesi hilini üpjün edýärPawelson® howa süzgüjielmydama dagyň depesinde bolýar.


Iş wagty: Apr-11-2023