Önüm merkezi

SK-1536AB PU2753 Hytaý Zoomlion kran ýük awtoulag süzgüç elementi

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1536A

OEM NOOK.:

Haçly salgylanma:PU2753

Giriş:Zoomlion Crane Truck

Daşarky DIAMETER:268 (MM)

Içerki DIAMETER:164 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:528/542 (MM)

 

S: NOOK:SK-1536B

OEM NOOK.:

Haçly salgylanma:PU2753

Giriş:Zoomlion Crane Truck

Daşarky DIAMETER:160/152 (MM)

Içerki DIAMETER:118 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:515/512 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüç elementleri

Howa süzgüç elementleri

Daşary ýurtdan getirilen ýokary hilli materiallary, ýokary takyklygy, ýokary tozan saklaýyş kuwwatyny, oňat geçirijiligi, durnukly öndürijiligini ulanmak. Filörite süzgüçli kagyz şekillendiriş tehnologiýasy, birmeňzeş, dik we tekiz bukulýar, has köp bukulýar, süzgüç meýdany köpelýär.

Pioner arassa gulp tehnologiýasy bilen, gabyk, pos ýok;galyň tor bilen, gatylygy has güýçli, süzgüç kagyzlaryny şikeslerden gorap bilýär we kiçijik tor bilen bölejikleriň içerine girmeginiň öňüni alyp biler.

Qualityokary hilli möhürleýji lentany ulanmak, güýçli we çeýe, gaty ýa-da erbet däl; AB ýelimini ulanmak, epoksi ýelim goşa pasta, möhürleme öndürijiligi ýokarlandy.

Endokary hilli ekologiýa taýdan arassa PU materiallaryny we galyplaýyş tehnologiýasyny ulanyň, oňat çeýeligi üpjün etmek üçin, ýokary basyşa we ýokary ýa-da pes temperatura garşy berk möhürläň.

Önümiň beýany

SK-1536AB PU2753 Hytaý Zoomlion kran ýük awtoulag süzgüç elementi

A:

S: NOOK. SK-1536A
OEM NOOK.
Haçly salgylanma
GÖRNÜŞ Zoomlion Crane Truck
Daşarky DIAMETER 268 (MM)
Içerki DIAMETER 164 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 528/542 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1536B
OEM NOOK.
Haçly salgylanma PU2753
GÖRNÜŞ Zoomlion Crane Truck
Daşarky DIAMETER 160/152 (MM)
Içerki DIAMETER 118 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 515/512 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň