Önüm merkezi

SC-3491 Hytaý gurluşyk maşynlary SDLG Motor Grader kabinasynyň süzgüji 29350010491 SC 80113

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SC-3491

OEM NOOK.:SDLG 29350010491

Haçly salgylanma:SC 80113

Giriş:LIUGONG LG 958 L.

SDLG G 9138 G 9190 G 9220 G 9290 L 956 F.

Uzynlyk:291/285 (MM)

Giňligi:106 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:36/33/30 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süzgüç funksiýasy:

Süzgüç funksiýasy:

Süzgüçler kondisionerdäki, howadaky, ýagdaky we ýangyçdaky tozany we hapalary süzýär.Olar awtoulagyň kadaly işlemeginde aýrylmaz bölekdir.Pul bahasy awtoulag bilen deňeşdirilende gaty az bolsa-da, ýetmezçilik gaty möhümdir.Hiliniň pesligi ýa-da laýyk däl süzgüç ulanmak:

1. Awtoulagyň hyzmat ediş möhleti ep-esli gysgaldylýar we sürüjilik howpsuzlygyňyza täsir etjek ýangyç üpjünçiligi-güýji düşýän gara tüsse başlamak kynlygy ýa-da silindr dişlemek bolmaz.

2. Garnituralar arzan bolsa-da, soňraky tehniki hyzmat çykdajylary has ýokary.

Fuelangyç süzgüçiniň wezipesi, ýangyç ulgamynyň poslamagynyň we zaýalanmagynyň öňüni almak üçin, ýangyç öndürmek we daşamak wagtynda güneşleri süzmekdir.

Howa süzgüji adamyň burnuna deňdir we howa hereketlendirijä giren ilkinji "dereje".Onuň wezipesi, hereketlendirijiniň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin çäge we howadaky käbir asylan bölejikleri süzmekdir.

Filag süzgüçiniň wezipesi, hereketlendirijiniň ýokary tizlikli işlemegi netijesinde emele gelen metal bölejikleri we ýag goşmak prosesinde tozan we gumy blokirlemek, umumy ýaglaýyş ulgamynyň arassalanmagyny üpjün etmek, könelmegini azaltmak. bölekleri we hereketlendirijiniň hyzmat möhletini uzaldýar.

Önümiň beýany

SC-3491 Hytaý gurluşyk maşynlary SDLG Motor Grader kabinasynyň süzgüji 29350010491 SC 80113

QSNOOK. SC-3491
OEM NOOK. SDLG 29350010491
Haçly salgylanma SC 80113
GÖRNÜŞ LIUGONG LG 958 L.

SDLG G 9138 G 9190 G 9220 G 9290 L 956 F.

Uzynlyk 291/285 (MM)
Giňlik 106 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 36/33/30 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň