Önüm merkezi

SC-3837 SC-3838 Hytaý SEM enjamlary 656 D 660 D kabinanyň howa süzgüji W48000381 W48000382 SC 80137 SC 80138 iň ýokary hilli

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SC-3837 SC-3838

OEM NOOK.:SEM Maşyn W48000381 SEM Maşyn W48000382

Haçly salgylanma:SC 80137 SC 80138

Giriş:SEM MACHINERY656 D 660 D.

Uzynlyk:(MM)

Giňligi:(MM)

GYSGAÇA beýiklik:(MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

kabinanyň howa süzgüji

Kabinanyň A / C süzgüji, taksi girýän howa arassa bolar ýaly süzmeli.Şeýle-de bolsa, häzirki kabinanyň A / C süzgüç elementiniň süzgüç derejesi ýokary däl we tozan henizem awtoulag kondisionerine girip, soňam taksi girip biler.Aokary öndürijilikli kabina A / C süzgüçini çalyşmak gaty zerurdyr.Saglygymyz bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.

1. Howa süzgüçleri esasan pnewmatik tehnikalarda, içerki ýangyç tehnikalarynda we beýleki meýdanlarda ulanylýar.Funksiýa, bu enjamlar we enjamlar üçin arassa howa bilen üpjün etmek, bu enjamlaryň we enjamlaryň iş wagtynda hapa bölejikleri bilen dem almagynyň we aşgazanyň we zeper ýetmeginiň ähtimallygyny ýokarlandyrmakdyr..Howa süzgüçiniň iş talaby, howa akymyna aşa garşylyk goşmazdan, ýokary netijelilikli süzgüç işini ýerine ýetirmek we uzak wagtlap üznüksiz işlemekdir.

2. A / C kabinasy, ekologiýa taýdan arassa we ýokary netijelilik bilen işjeňleşdirilen uglerod süzgüç materialyndan, goşa täsirli gözenek materiallaryndan we nano-sterilizasiýa materiallaryndan ýasalýar.Howa süzgüji howadaky tozany, poleni we beýleki zyýanly maddalary netijeli süzüp biler we awtoulagyň içindäki howany uzak wagtlap arassalamak ýolagçylaryň saglygyny has gowy gorap biler.

Önümiň beýany

SC-3837 SC-3838 Hytaý SEM enjamlary 656 D 660 D kabinanyň howa süzgüji W48000381 W48000382 SC 80137 SC 80138 iň ýokary hilli

QSNOOK. SC-3837 SC-3838
OEM NOOK. SEM Maşyn W48000381 SEM Maşyn W48000382
Haçly salgylanma SC 80137 SC 80138
GÖRNÜŞ SEM MACHINERY656 D 660 D.
Uzynlyk
Giňlik
GYSGAÇA beýiklik

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň