Önüm merkezi

CATERPILLAR 933 C 939 C 973 CD 6 HD 6 RD 6 R II D 6 TD 7 HD 7 R üçin SC-3910 CATERPILLAR Crawler Loader we Crawler Dozer kabinet süzgüji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SC-3910

OEM NOOK.:KATERPILLAR 6T5068

Haçly salgylanma:AF27686

Giriş:KATERPILLAR 933 C 939 C 973 C D 6 H D 6 R D 6 R II D 6 T D 7 H D 7 R

Uzynlyk:320/302 (MM)

Giňligi:270 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:17 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Crawler Loader we Crawler Dozer kabinasynyň süzgüji

Ekskawatorda ýakymsyz ys bilen girip gördüňizmi, kondisioner rozetkasy tozan çykar.Gymmat kondisioner süzgüçini üýtgetse-de, howa göwrümi azaldy.Bu şertleriň ownuk problemalarmy ýa-da uly meselelerdigini bilemok.Her gezek ekskawatorda otyrkam dem almagy oňaýsyz duýýaryn.

Kabinanyň howa süzgüji uzak wagtlap çalşylmaýar, sowadyjy we ýyladyş täsirine täsir etmek gaty aňsat.Kondisioner süzgüçiniň tozan kuwwaty doýsa, petiklener, kokpitde kül bolar we oňa aýratyn ys geler.Bir gatlak inçe tozan bölejikleri bugarmak gutusyna syzmak aňsat, bu ulagdaky işgärleriň rahatlygyna täsir eder we sürüjiniň ýadawlygyna sebäp bolar.

Kabinanyň howa süzgüji ekskawatorda ýeke-täk zat, adamlaryň dem alyş saglygyny goramak üçin döredilen esbaplar, kokpitdäki tozany süzüp, bugarmak gutusyna we howa kanalyna hapalanmagy azaldyp, howadaky zyýanly gazlary siňdirip we howany gowulaşdyryp biler. kokpitiň hili.

Önümiň beýany

CATERPILLAR 933 C 939 C 973 CD 6 HD 6 RD 6 R II D 6 TD 7 HD 7 R üçin SC-3910 CATERPILLAR Crawler Loader we Crawler Dozer kabinet süzgüji

S:NOOK. SC-3910
OEM NOOK. KATERPILLAR 6T5068
Haçly salgylanma AF27686
GÖRNÜŞ KATERPILLAR 933 C 939 C 973 C D 6 H D 6 R D 6 R II D 6 T D 7 H D 7 R
Uzynlyk 320/302 (MM)
Giňlik 270 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 17 (MM))

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň