Önüm merkezi

SC-3915 JOHN DEERE traktor kabinasynyň süzgüji AL111748 AL115625 AL119095 AL119096 AL177184 AL177185 AL225554 PA3928 P789129 AF26672

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SC-3915

OEM NOOK.:JOHN DEERE AL111748 JOHN DEERE AL115625 JOHN DEERE AL119095 JOHN DEERE AL119096 JOHN DEERE AL177184 JOHN DEERE AL177185 JOHN DEERE AL225554

Haçly salgylanma:PA3928 P789129 AF26672 LAF4340 CU59161

Giriş:JOHN DEERE TRAKTOR

Uzynlyk:587 (MM)

Giňligi:132 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:83/57 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kabinanyň howa süzgüji

Traktora ýakymsyz ys bilen girip gördüňizmi, kondisioner rozetkasy tozan çykar.Gymmat kondisioner süzgüçini üýtgetse-de, howa göwrümi azaldy.Bu şertleriň ownuk problemalarmy ýa-da uly meselelerdigini bilemok.Her gezek ekskawatorda otyrkam dem almagy oňaýsyz duýýaryn.

Kabinanyň howa süzgüji uzak wagtlap çalşylmaýar, sowadyjy we ýyladyş täsirine täsir etmek gaty aňsat.Kondisioner süzgüçiniň tozan kuwwaty doýsa, petiklener, kokpitde kül bolar we oňa aýratyn ys geler.Bir gatlak inçe tozan bölejikleri bugarmak gutusyna syzmak aňsat, bu ulagdaky işgärleriň rahatlygyna täsir eder we sürüjiniň ýadawlygyna sebäp bolar.

Kabinanyň howa süzgüji traktordaky ýeke-täk zat, adamlaryň dem alyş saglygyny goramak üçin döredilen esbaplar, kokpitdäki tozany süzüp, bugarmak gutusyna we howa kanalyna hapalanmagy azaldyp, howadaky zyýanly gazlary siňdirip we howany gowulaşdyryp biler. kokpitiň hili.

Önümiň beýany

SC-3915 JOHN DEERE traktor kabinasynyň süzgüji AL111748 AL115625 AL119095 AL119096 AL177184 AL177185 AL225554 PA3928 P789129 AF26672

QSNOOK. SC-3915
OEM NOOK. JOHN DEERE AL111748 JOHN DEERE AL115625 JOHN DEERE AL119095 JOHN DEERE AL119096 JOHN DEERE AL177184 JOHN DEERE AL177185 JOHN DEERE AL225554
Haçly salgylanma PA3928 P789129 AF26672 LAF4340 CU59161
GÖRNÜŞ JOHN DEERE TRAKTOR
Uzynlyk 587 (MM)
Giňlik 132 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 83/57 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň