Önüm merkezi

SK-1180AB Hytaý DONGFENG ýük maşynynyň howa süzgüç elementi 11096B020 11096B030 40C0403 40C0402 P500186 AF25268 A-8633

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1180A

OEM NOOK.:DONGFENG 11096B020 40C0402

Haçly salgylanma:P500186 AF25268 A-8633

Giriş:LISHIDE (SC130.7) DONGFENG ýük maşyny

Daşarky DIAMETER:210 (MM)

Içerki DIAMETER:130/11 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:363/373 (MM)

 

S: NOOK:SK-1180B

OEM NOOK.:DONGFENG 11096B030 40C0403

Haçly salgylanma:P500187 AF25269 A-8634

Giriş:LISHIDE (SC130.7) DONGFENG ýük maşyny

Daşarky DIAMETER:125 (MM)

Içerki DIAMETER:87/18 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:351/360 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Truckük awtoulagynyň howa süzgüji tehniki hyzmatdyr

Truckük awtoulagynyň howa süzgüji, awtoulagyň gündelik hyzmatynda ýygy-ýygydan çalşylmaly tehniki hyzmatdyr, şeýle hem iň möhüm we esasy hyzmat ediş böleklerinden biridir.Truckük awtoulagynyň howa süzgüji motoryň maskasyna deňdir we onuň işi adamlar üçin maskanyňky ýalydyr.

Uckük awtoulag süzgüçleri iki görnüşe bölünýär: kagyz we ýag wannasy.Ucksük awtoulaglary üçin has köp ýagly hammam bar.Awtoulaglar, esasan, süzgüç elementinden we örtükden ybarat kagyz ýük awtoulag howa süzgüçlerini ulanýarlar.Süzgüç elementi, ýük awtoulagynyň süzgüç işini öz içine alýan kagyz süzgüç materialy, süzgüç elementi üçin zerur goragy we berkitmegi üpjün edýän rezin ýa-da plastmassa çarçuwadyr.Truckük awtoulagynyň howa süzgüçiniň görnüşi gönüburçly, silindr görnüşli, tertipsiz we ş.m.

Truckük awtoulaglarynyň süzgüçini nädip saýlamaly?

Daş görnüşini barlaň:

Ilki bilen daşky görnüşiň ajaýyp ussatdygyna göz aýlaň?Görnüşi tertipli we tekizmi?Süzgüç elementiniň üstü tekiz we tekizmi?Ikinjiden, ýygyrtlaryň sanyna serediň.San näçe köp bolsa, süzgüç meýdany şonça-da uly we süzgüç netijeliligi şonça ýokarydyr.Soňra gyrmyzy çuňluga serediň, ýygyrt näçe çuň bolsa, süzgüç meýdany şonça-da uly we tozany saklamak ukyby şonça-da ýokarydyr.

Lightagtylygyň geçirilişini barlaň:

Süzgüç elementiniň ýeňil geçirişiniň deňdigini ýa-da ýokdugyny görmek üçin günüň awtoulagynyň howa süzgüçine serediň?Lightagtylygyň geçişi gowymy?Birmeňzeş ýagtylyk geçirijisi we ýagtylygyň gowy geçirilmegi süzgüç kagyzynyň süzgüç takyklygynyň we howanyň geçirijiliginiň bardygyny we süzgüç elementiniň howa kabul ediş garşylygynyň azdygyny görkezýär.

Önümiň beýany

SK-1180AB Hytaý DONGFENG ýük maşynynyň howa süzgüç elementi 11096B020 11096B030 40C0403 40C0402 P500186 AF25268 A-8633

A:

S: NOOK. SK-1180A
OEM NOOK. DONGFENG 11096B020 40C0402
Haçly salgylanma P500186 AF25268 A-8633
GÖRNÜŞ LISHIDE (SC130.7) DONGFENG ýük maşyny
Daşarky DIAMETER 210 (MM)
Içerki DIAMETER 130/11 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 363/373 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1180B
OEM NOOK. DONGFENG 11096B030 40C0403
Haçly salgylanma P500187 AF25269 A-8634
GÖRNÜŞ LISHIDE (SC130.7) DONGFENG ýük maşyny
Daşarky DIAMETER 125 (MM)
Içerki DIAMETER 87/18 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 351/360 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň