Önüm merkezi

SK-1204AB KUBOTA oba hojalyk maşynlary traktor howa süzgüji 6C06099410 6A10082632 6A10082630 3272158242 AF26161 C9002 AF25745 P500260 RS5273

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1204A

OEM NOOK.:KUBOTA 6C06099410 KUBOTA 6A10082632 KUBOTA 6A10082630

Haçly salgylanma:AF26161 C9002 AF25745 P500260 RS5273

Giriş:KUBOTA U15

Daşarky DIAMETER:90 (MM)

Içerki DIAMETER:42 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:174/181 (MM)

 

S: NOOK:SK-1204B

OEM NOOK.:KUBOTA 3272158242

Haçly salgylanma:CF5001 AF25151 P903550

Giriş:KUBOTA U15

Daşarky DIAMETER:42/40 (MM)

Içerki DIAMETER:31 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:160 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Traktor howa süzgüçleriniň aýratyn funksiýalary we hyzmat ediş nokatlary haýsylar?

Howa süzgüçleri, esasan, in engineeringenerçilik lokomotiwlerinde, awtoulaglarda, oba hojalygynyň lokomotiwlerinde, barlaghanalarynda, aseptiki operasiýa otaglarynda we dürli takyk iş otaglarynda howany süzmek üçin ulanylýar.

Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre sorulýar, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Porşon bilen silindriň arasynda girýän has uly bölejikler, esasanam gurak we çägeli iş şertlerinde çynlakaý “silindr çekmek” hadysasyna sebäp bolar.

Howadaky süzgüç, howadaky tozan we gum bölejiklerini süzmek we silindre ýeterlik we arassa howanyň girmegini üpjün etmek üçin karbýuratoryň ýa-da howa kabul ediji turbanyň öňünde oturdylýar.

Bejeriş:

1. Süzgüç elementi süzgüçiň esasy bölegi.Specialörite materiallardan ýasalan we ýörite tehniki hyzmaty we tehniki hyzmaty talap edýän gowşak bölek;

2. Süzgüç uzak wagtlap işlänsoň, içindäki süzgüç elementi belli bir mukdarda hapalary petikledi, bu basyşyň ýokarlanmagyna we akym tizliginiň peselmegine sebäp bolar.Bu wagt ony wagtynda arassalamaly;

3. Arassalanyňyzda, süzgüç elementini deformasiýa etmezlige ýa-da zeper ýetirmezlige üns beriň.

Adatça, ulanylýan çig mallara baglylykda süzgüç elementiniň hyzmat ediş möhleti başga, ýöne ulanyş wagtynyň uzalmagy bilen suwdaky hapalar süzgüç elementini böwetleýär, şonuň üçin PP süzgüç elementini üç aýyň içinde çalyşmaly; ;işjeňleşdirilen uglerod süzgüç elementini alty aýdan çalyşmaly;Süýüm süzgüç elementini arassalap bolmaýandygy sebäpli, adatça PP pagta we işjeňleşdirilen uglerodyň arka ujuna ýerleşdirilýär, bu dykylmagyna sebäp bolmak aňsat däl;keramiki süzgüç elementi adatça 9-12 aý ulanylyp bilner.

Önümiň beýany

SK-1204AB KUBOTA oba hojalyk maşynlary traktor howa süzgüji 6C06099410 6A10082632 6A10082630 3272158242 AF26161 C9002 AF25745 P500260 RS5273

A:

S: NOOK. SK-1204A
OEM NOOK. KUBOTA 6C06099410 KUBOTA 6A10082632 KUBOTA 6A10082630
Haçly salgylanma AF26161 C9002 AF25745 P500260 RS5273
GÖRNÜŞ KUBOTA U15 TRACTOR
Daşarky DIAMETER 90 (MM)
Içerki DIAMETER 42 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 174/181 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1204B
OEM NOOK. KUBOTA 3272158242
Haçly salgylanma CF5001 AF25151 P903550
GÖRNÜŞ KUBOTA U15 TRACTOR
Daşarky DIAMETER 42/40 (MM)
Içerki DIAMETER 31 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 160 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň