Önüm merkezi

SK-1260AB AGCO 565825D1 565824D1 JOHN DEERE RE230985 RE261960 Täze Gollandiýa 47429528 47429531 JOHN DEERE 9030 SERIES traktory üçin P621983 P621984

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1260A

OEM NOOK.:AGCO 565825D1 JOHN DEERE RE261960 T NEWZE Gollandiýa 47429528 SANDVIK BG00357250 TAMROK BG00357250 WIRTGEN 2518071

Haçly salgylanma:P621983 AF4208

Giriş:JOHN DEERE 9030 HYZMATLAR

Uzynlyk:440.4 (MM)

Giňligi:254 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:334.5 (MM)

 

S: NOOK:SK-1260B

OEM NOOK.:AGCO 565824D1 JOHN DEERE RE230985 T NEWZE Gollandiýa 47429531 SANDVIK BG00357245

Haçly salgylanma:P643762 P621984

Giriş:JOHN DEERE 9030 HYZMATLAR

Uzynlyk:441.6 (MM)

Giňlik: 240.5 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:40 / 59.5 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüçiniň artykmaçlyklary näme?

1. Howa süzgüçsiz sürüp bilersiňizmi?

Işleýän howa süzgüji bolmasa, hapalar we galyndylar turbo güýçlendirijä aňsatlyk bilen girip, aşa zeper ýetirip biler.… Howa süzgüji bolmasa, hereketlendiriji şol bir wagtyň özünde hapa we galyndylary hem sorup biler.Bu, klapan, piston we silindr diwarlary ýaly içki hereketlendiriji böleklerine zeper ýetirip biler.

2. Howa süzgüji ýag süzgüji bilen deňmi?

Süzgüçleriň görnüşleri

Alýan howa süzgüji, ýanmak prosesi üçin hereketlendirijä gireninde hapa we galyndylary arassalaýar.… Filag süzgüji motoryň ýagyndan hapa we beýleki galyndylary aýyrýar.Filag süzgüji motoryň gapdalynda we aşagynda otyr.Fuelangyç süzgüji, ýanmak prosesi üçin ulanylýan ýangyjy arassalaýar.

3.Näme üçin howa süzgüçimi ýygy-ýygydan üýtgetmeli?

Sizde syzýan howa kanallary bar

Howa kanallaryňyzdaky syzmalar, üçegiňiz ýaly ýerlerden tozan we kir girizýär.Syzýan kanal ulgamy öýüňize näçe hapa getirse, şonça-da howa süzgüçiňiz ýygnanar

Esasy işimiz

Esasan asyl nusgalarynyň ýerine gowy hilli süzgüç öndürýäris.

Öňdebaryjy önümlerimizde dürli AIR süzgüji, CABIN süzgüji , GIDRAULIK süzgüç, ekt.

Önümiň beýany

SK-1260AB AGCO 565825D1 565824D1 JOHN DEERE RE230985 RE261960 Täze Gollandiýa 47429528 47429531 JOHN DEERE 9030 SERIES traktory üçin P621983 P621984

A:

QSNOOK. SK-1260A
OEM NOOK. AGCO 565825D1 JOHN DEERE RE261960 T NEWZE Gollandiýa 47429528 SANDVIK BG00357250 TAMROK BG00357250 WIRTGEN 2518071
Haçly salgylanma P621983 AF4208
GÖRNÜŞ JOHN DEERE 9030 HYZMATLAR
Uzynlyk 440.4 (MM)
Giňlik 254 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 334.5 (MM)

 

B:

QSNOOK. SK-1260B
OEM NOOK. AGCO 565824D1 JOHN DEERE RE230985 T NEWZE Gollandiýa 47429531 SANDVIK BG00357245
Haçly salgylanma P643762 P621984
GÖRNÜŞ JOHN DEERE 9030 HYZMATLAR
Uzynlyk 441.6 (MM)
Giňlik 240.5 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 40 / 59.5 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň