Önüm merkezi

SK-1269AB MASSEY FERGUSON MF 6400 7400 HYZMATLAR VALTRA T HYZMATLARY

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1269A

OEM NOOK.:FORD: 7C4Z9601AA FORD OTOSAN: CC469601CA FREIGHTLINER: P617499 IVECO: 5801647688 IVECO: 5801699113 MAN: 05P608666 MERCEDES-BENZ: A0040944904 RENAULT TRUCK38: 74223145 8426

Haçly salgylanma:BALDWIN: CA5514 DONALDSON: P608666 FLEETGUARD: AF27876 MAN-FILTER: CP34360 WIX FILTERLERI: 49666 WIX FILTERLERI: 549666

Giriş:MASSEY FERGUSON MF 6400 7400 HYZMATLAR VALTRA T HYZMATLARY FENDT 700 800 HYZMAT TRAKTORY

Uzynlyk:331/298 (MM)

Giňligi:205 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:187 (MM)

 

S: NOOK:SK-1269B

OEM NOOK.:JOHN DEERE F071151 IVECO 5801699114 MAN 4504057100 LIEBHERR 10294939 MASSEY FERGUSON 4286474M1

Haçly salgylanma:AF4199 P601560 CF3240

Giriş:MASSEY FERGUSON MF 6400 7400 HYZMATLAR VALTRA T HYZMATLARY FENDT 700 800 HYZMAT TRAKTORY

Uzynlyk:332.5 / 317/31 (MM)

Giňlik:188/181 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:40/43/59 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Oba hojalygy üçin ary howa süzgüji

 

Dwigatel iş döwründe köp howada sorulmalydyr.Howa süzülmese, howada saklanan tozan silindre siňer, bu porşon toparynyň we silindriň könelmegini çaltlaşdyrar.Porzin bilen silindriň arasynda girýän has uly bölejikler, esasanam gurak we çägeli iş şertlerinde çynlakaý “silindri çekmäge” sebäp bolup biler.Howa süzgüji, howadaky tozany we gumy süzmek üçin karbýuratoryň ýa-da kabul ediş turbasynyň öňünde oturdylýar, silindre ýeterlik we arassa howanyň girmegini üpjün edýär
Süzgüç ýörelgesine laýyklykda howa süzgüçleri süzgüç görnüşine, merkezden gaçyryş görnüşine, ýag wannasynyň görnüşine we birleşýän görnüşine bölünip bilner.
Bejeriş wagtynda kagyz süzgüç elementi ýagda arassalanmaly däldir, ýogsam kagyz süzgüç elementi şowsuz bolar we çalt heläkçilige sebäp bolmak aňsat.Bejeriş wagtynda diňe wibrasiýa usuly, ýumşak çotgany aýyrmak usuly (gyrmyzy boýag bilen çotmak) ýa-da gysylan howany urmak usuly diňe kagyz süzgüç elementiniň üstündäki tozany we hapany aýyrmak üçin ulanylyp bilner.Süzgüçli bölek üçin tozan ýygnaýan bölekdäki tozanlar, pyçaklar we siklon turbasy wagtynda aýrylmalydyr.Her gezek seresaplylyk bilen saklanyp bilinse-de, kagyz süzgüç elementi asyl öndürijiligini doly dikeldip bilmez we howanyň kabul edilmegine garşylyk ýokarlanar.Şonuň üçin, adatça, kagyz süzgüç elementini dördünji gezek saklamaly bolanda, ony täze süzgüç elementi bilen çalyşmaly.Kagyz süzgüç elementi döwülen, deşiklenen ýa-da süzgüç kagyzy we ahyrky gapagy zaýalanan bolsa, derrew çalşylmalydyr.

Önümiň beýany

SK-1269AB MASSEY FERGUSON MF 6400 7400 HYZMATLAR VALTRA T HYZMATLARY

A:

QSNOOK. SK-1269A
OEM NOOK. FORD: 7C4Z9601AA FORD OTOSAN: CC469601CA FREIGHTLINER: P617499 IVECO: 5801647688 IVECO: 5801699113 MAN: 05P608666 MERCEDES-BENZ: A0040944904 RENAULT TRUCK38: 74223145 8426
Haçly salgylanma BALDWIN: CA5514 DONALDSON: P608666 FLEETGUARD: AF27876 MAN-FILTER: CP34360 WIX FILTERLERI: 49666 WIX FILTERLERI: 549666
GÖRNÜŞ MASSEY FERGUSON MF 6400 7400 HYZMATLAR VALTRA T HYZMATLARY FENDT 700 800 HYZMAT TRAKTORY
Uzynlyk 331/298 (MM)
Giňlik 205 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 187 (MM)

 

B:

QSNOOK. SK-1269B
OEM NOOK. JOHN DEERE F071151 IVECO 5801699114 MAN 4504057100 LIEBHERR 10294939 MASSEY FERGUSON 4286474M1
Haçly salgylanma AF4199 P601560 CF3240
GÖRNÜŞ MASSEY FERGUSON MF 6400 7400 HYZMATLAR VALTRA T HYZMATLARY FENDT 700 800 HYZMAT TRAKTORY
Uzynlyk 332.5 / 317/31 (MM)
Giňlik 188/181 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 40/43/59 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň