Önüm merkezi

SK-1273AB BOBCAT Skid-rul ýükleýji howa süzgüç elementi 7286322 7221934 5310324 AF55030 AF55321 PA31014 P636750

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1273A

OEM NOOK.:BOBCAT: 7286322

Haçly salgylanma:AF55030

Giriş:Bobcat S450 S510 S530 T630 T650 T870

Uzynlyk:159/157 (MM)

Giňligi:151 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:222/235 (MM)

 

S: NOOK:SK-1273B

OEM NOOK.:BOBCAT: 7221934 CUMMINS: 5310324

Haçly salgylanma:BALDWIN: PA31014 Donaldson-AU: P636750 FLEETGUARD: AF55321

Giriş:Bobcat S450 S510 S530 T630 T650 T870

Uzynlyk:146/145 (MM)

Giňlik:139.5 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:38 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüçiniň peýdalary we tehniki hyzmat maglumatlary

Iň amatly öndürijilik üçin içerki ýangyç hereketlendirijileri arassa kabul ediş howasyny talap edýär.Eger tozan ýa-da tozan ýaly howadan çykýan hapalar ýangyç kamerasyna girse, silindriň kellesinde çukur döräp, motoryň wagtyndan öň könelmegine sebäp bolup biler.Alma kamerasy bilen ýangyç kamerasynyň arasynda ýerleşýän elektron bölekleriniň işine-de uly täsir eder.

 

Inersenerler: önümleri ýol şertlerinde ähli bölejikleri netijeli süzüp bilerler diýýärler.Süzgüç ýokary süzgüç netijeliligi we güýçli mehaniki durnuklylyk aýratynlyklaryna eýedir.Toz, polen, gum, uglerod gara ýa-da suw damjalary bolsun, kabul ediş howasyndaky gaty ownuk bölejikleri süzüp bilýär.Bu ýangyjyň doly ýanmagyna kömek edýär we hereketlendirijiniň durnukly işlemegini üpjün edýär.

 

Dykylan süzgüç, hereketlendirijiniň kabul edilmegine täsir edip, ýangyjyň ýeterlik bolmazlygyna sebäp bolup biler we ulanylmasa käbir ýangyç taşlanar.Şonuň üçin hereketlendirijiniň işleýşini üpjün etmek üçin howa süzgüçini yzygiderli barlamaly.Howa süzgüçiniň artykmaçlyklaryndan biri, ýokary süzgüç bolup, tehniki sikliň dowamynda howa süzgüçiniň ygtybarlylygyny üpjün edýär.

 

Umuman aýdanyňda, süzgüç elementiniň hyzmat möhleti çig mala baglylykda üýtgeýär.PAWELSON® inereneri ahyrsoňy şeýle diýdi: ulanyş wagtynyň uzalmagy bilen suwdaky hapalar süzgüç elementini böwetleýär, şonuň üçin polipropilen süzgüç elementini 3 aýyň içinde çalyşmaly;işjeňleşdirilen uglerod süzgüç elementini 6 aýyň içinde çalyşmaly;Süýüm süzgüç elementi blokirlemegi aňsatlaşdyrmaýar, sebäbi arassalap bolmaýar;keramiki süzgüç elementi, adatça, 9-12 aýyň içinde ulanylyp bilner.Süzgüç kagyzy hem enjamyň esasy nokatlaryndan biridir.Qualityokary hilli süzgüç enjamlaryndaky süzgüç kagyzy, adatça hapalary süzüp bilýän we güýçli hapalaýjy saklaýyş ukybyna eýe bolan sintetiki rezin bilen doldurylan mikrofiber kagyzdan ýasalýar.Degişli statistikalara görä, çykaryş güýji 180 kilowat bolan ýolagçy awtoulagy 30 000 kilometre baranda, takmynan 1,5 kilogram hapalar süzgüç enjamlary tarapyndan süzülýär.Mundan başga-da, enjamda süzgüç kagyzynyň berkligine uly talaplar bar.Howanyň uly akymy sebäpli süzgüç kagyzynyň berkligi güýçli howa akymyna garşy durup, süzgüç netijeliligini üpjün edip we enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

Önümiň beýany

SK-1273AB BOBCAT Skid-rul ýükleýji howa süzgüç elementi 7286322 7221934 5310324 AF55030 AF55321 PA31014 P636750

A:

QSNOOK. SK-1273A
OEM NOOK. BOBCAT: 7286322
Haçly salgylanma AF55030
GÖRNÜŞ Bobcat S450 S510 S530 T630 T650 T870
Uzynlyk 159/157 (MM)
Giňlik 151 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 222/235 (MM)

 

B:

QSNOOK. SK-1273B
OEM NOOK. BOBCAT: 7221934 CUMMINS: 5310324
Haçly salgylanma BALDWIN: PA31014 Donaldson-AU: P636750 FLEETGUARD: AF55321
GÖRNÜŞ Bobcat S450 S510 S530 T630 T650 T870
Uzynlyk 146/145 (MM)
Giňlik 139.5 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 38 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň