Önüm merkezi

SK-1277AB KATERPILLAR 950 962 Tigir ýükleýjiler we D6T hereketlendiriji howa süzgüji 4221089 5771433 5771438 3862097 3370790 P635773 P638606

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1277A

OEM NOOK.:KATERPILLAR 4221089 KATERPILLAR 5771433 KATERPILLAR 5771438 KATERPILLAR 3862097

Haçly salgylanma:S635773

Giriş:KATERPILLAR 950 962 Tigir ýükleýjiler KATERPILLAR D6T D HYZMATLARY

Uzynlyk:370.4 (MM)

Giňligi:190 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:484.2 (MM)

 

S: NOOK:SK-1277B

OEM NOOK.:KATERPILLAR 3370790

Haçly salgylanma:P638606

Giriş:KATERPILLAR 950 962 Tigir ýükleýjiler KATERPILLAR D6T D HYZMATLARY

Uzynlyk:148/127 (MM)

Giňlik:111 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:438/434 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dwigateliň täsirli bolmagy üçin arassa howa.

Dwigateliň täsirli bolmagy üçin arassa howa.

 

Hapalanan (tozan we kir) howanyň kabul edilmegi motoryň könelmegine, öndürijiliginiň peselmegine we gymmat tehniki hyzmat etmegine sebäp bolýar.Şol sebäpden, hereketlendirijiniň netijeli işlemegi üçin iň esasy talaplaryň arasynda howanyň süzülmesi hökmanydyr.Arassa howa içerki ýangyç hereketlendirijileriniň saglygyny we uzak ömrüni saklamak üçin zerurdyr we howa süzgüçiniň maksady hut şunuň ýalydyr - tozany, hapany we çyglylygy zaýalap, arassa howany üpjün etmek we hereketlendirijiniň ömrüni ýokarlandyrmak.

 

Pawelson howa süzgüçleri we süzgüç önümleri, hereketlendirijiniň iň oňat netijeliligini üpjün edýär, hereketlendirijiniň önümçiligini saklaýar we islendik hereketlendiriji tarapyndan talap edilýän hil we öndürijilik standartlaryna laýyk gelýän ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrýar.

 

Howany kabul etmegiň doly ulgamy, ýagyş kapotundan, şlanglardan, gysgyçlardan, deslapky arassalaýjydan, howany arassalaýjydan we arassa gapdal turbalaryndan başlap komponentlerden durýar.Howa süzgüç ulgamlaryny yzygiderli ulanmak hereketlendirijiniň hyzmat aralyklaryny giňeldýär, enjamlaryň yzygiderli işlemegini üpjün edýär we girdejiligini ýokarlandyrýar.

Önümiň beýany

SK-1277AB KATERPILLAR 950 962 Tigir ýükleýjiler we D6T hereketlendiriji howa süzgüji 4221089 5771433 5771438 3862097 3370790 P635773 P638606

A:

QSNOOK. SK-1277A
OEM NOOK. KATERPILLAR 4221089 KATERPILLAR 5771433 KATERPILLAR 5771438 KATERPILLAR 3862097
Haçly salgylanma S635773
GÖRNÜŞ KATERPILLAR 950 962 Tigir ýükleýjiler KATERPILLAR D6T D HYZMATLARY
Uzynlyk 370.4 (MM)
Giňlik 190 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 484.2 (MM)

 

B:

QSNOOK. SK-1277B
OEM NOOK. KATERPILLAR 3370790
Haçly salgylanma P638606
GÖRNÜŞ KATERPILLAR 950 962 Tigir ýükleýjiler KATERPILLAR D6T D HYZMATLARY
Uzynlyk 148/127 (MM)
Giňlik 111 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 438/434 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň