Önüm merkezi

SK-1303AB KUBOTA traktory K1533 üçin agriktrual tehnika howa süzgüç elementi

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1303A

OEM NOOK.:

Haçly salgylanma:K1533

Giriş:KUBOTA agrictrual tehnika

Daşarky DIAMETER:145 (MM)

Içerki DIAMETER:83 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:326/332 (MM)

 

S: NOOK:SK-1303B

OEM NOOK.:

Haçly salgylanma:K1533

Giriş:KUBOTA agrictrual tehnika

Daşarky DIAMETER:80/78 (MM)

Içerki DIAMETER:69 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:311 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dwigateliň täsirli bolmagy üçin arassa howa.

Dwigateliň täsirli bolmagy üçin arassa howa.

Hapalanan (tozan we kir) howanyň kabul edilmegi motoryň könelmegine, öndürijiliginiň peselmegine we gymmat tehniki hyzmat etmegine sebäp bolýar.Şol sebäpden, hereketlendirijiniň netijeli işlemegi üçin iň esasy talaplaryň arasynda howanyň süzülmesi hökmanydyr.Arassa howa içerki ýangyç hereketlendirijileriniň saglygyny we uzak ömrüni saklamak üçin zerurdyr we howa süzgüçiniň maksady hut şunuň ýalydyr - tozany, hapany we çyglylygy zaýalap, arassa howany üpjün etmek we hereketlendirijiniň ömrüni ýokarlandyrmak.

Pawelson howa süzgüçleri we süzgüç önümleri, hereketlendirijiniň iň oňat netijeliligini üpjün edýär, hereketlendirijiniň önümçiligini saklaýar we islendik hereketlendiriji tarapyndan talap edilýän hil we öndürijilik standartlaryna laýyk gelýän ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrýar.

Howany kabul etmegiň doly ulgamy, ýagyş kapotundan, şlanglardan, gysgyçlardan, deslapky arassalaýjydan, howany arassalaýjydan we arassa gapdal turbalaryndan başlap komponentlerden durýar.Howa süzgüç ulgamlaryny yzygiderli ulanmak hereketlendirijiniň hyzmat aralyklaryny giňeldýär, enjamlaryň yzygiderli işlemegini üpjün edýär we girdejiligini ýokarlandyrýar.

Önümiň beýany

SK-1303AB KUBOTA traktory K1533 üçin agriktrual tehnika howa süzgüç elementi

A:

S: NOOK. SK-1303A
OEM NOOK.
Haçly salgylanma K1533
GÖRNÜŞ KUBOTA agrictrual tehnika
Daşarky DIAMETER 145 (MM)
Içerki DIAMETER 83 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 326/332 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1303B
OEM NOOK.
Haçly salgylanma K1533
GÖRNÜŞ KUBOTA agrictrual tehnika
Daşarky DIAMETER 80/78 (MM)
Içerki DIAMETER 69 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 311 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň