Önüm merkezi

SK-1334A-1 VOLVO PENTA awtoulag hereketlendirijisi VOLVO AF26249 C301345 P955200 21702911 21212204 3827643

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1334A-1

OEM NOOK.:VOLVO 21702911 VOLVO 21212204 VOLVO 3827643

Haçly salgylanma:AF26249 C301345 P955200

Giriş:VOLVO PENTA hereketlendirijisi

Daşarky DIAMETER:306 (MM)

Içerki DIAMETER:185 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:465/485 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dwigateliň täsirli bolmagy üçin arassa howa

Dwigateliň täsirli bolmagy üçin arassa howa

 

Hapalanan (tozan we kir) howanyň kabul edilmegi motoryň könelmegine, öndürijiliginiň peselmegine we gymmat tehniki hyzmat etmegine sebäp bolýar.Şol sebäpden, hereketlendirijiniň netijeli işlemegi üçin iň esasy talaplaryň arasynda howanyň süzülmesi hökmanydyr.Arassa howa içerki ýangyç hereketlendirijileriniň saglygyny we uzak ömrüni saklamak üçin zerurdyr we howa süzgüçiniň maksady hut şunuň ýalydyr - tozany, hapany we çyglylygy zaýalap, arassa howany üpjün etmek we hereketlendirijiniň ömrüni ýokarlandyrmak.

 

Pawelson howa süzgüçleri we süzgüç önümleri, hereketlendirijiniň iň oňat netijeliligini üpjün edýär, hereketlendirijiniň önümçiligini saklaýar we islendik hereketlendiriji tarapyndan talap edilýän hil we öndürijilik standartlaryna laýyk gelýän ýangyç tygşytlylygyny ýokarlandyrýar.

 

Howany kabul etmegiň doly ulgamy, ýagyş kapotundan, şlanglardan, gysgyçlardan, deslapky arassalaýjydan, howany arassalaýjydan we arassa gapdal turbalaryndan başlap komponentlerden durýar.Howa süzgüç ulgamlaryny yzygiderli ulanmak hereketlendirijiniň hyzmat aralyklaryny giňeldýär, enjamlaryň yzygiderli işlemegini üpjün edýär we girdejiligini ýokarlandyrýar.

Önümiň beýany

SK-1334A-1 VOLVO PENTA awtoulag hereketlendirijisi VOLVO AF26249 C301345 P955200 21702911 21212204 3827643

A:

S: NOOK. SK-1334A-1
OEM NOOK. VOLVO 21702911 VOLVO 21212204 VOLVO 3827643
Haçly salgylanma AF26249 C301345 P955200
GÖRNÜŞ VOLVO PENTA hereketlendirijisi
Daşarky DIAMETER 306 (MM)
Içerki DIAMETER 185 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 465/485 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň