Önüm merkezi

SK-1351A KUBOTA hereketlendiriji howa süzgüç elementi 17351-11080 17351-32430 2446U280S2 20013BA1 6682495 AF4991 P776856 A-8810 PA3979

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1351A

OEM NOOK.:KOBELCO 2446U280S2 KESEL 20013BA1 BOBCAT 6682495 KESEL 17351-11080 KUBOTA 17351-11080 KUBOTA 17351-32430

Haçly salgylanma:P777240 AF4991 P776856 A-8810 PA3979

Giriş:KUBOTA hereketlendirijisi / generator toplumlary / ekskawator

Daşarky DIAMETER:133/177 (MM)

Içerki DIAMETER:72/13 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:282/292 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dizel hereketlendirijisiniň howa süzgüçini nädip saklamaly?

Dizel hereketlendirijisiniň howa süzgüçini nädip saklamaly?

Dwigatel, adatça, her 1kg / dizel ýanmagy üçin 14kg / howa gerek.Howa girýän tozan süzülmese, silindriň, porşanyň we porşen halkasynyň könelmegi ep-esli ýokarlanar.Synaga görä, howa süzgüji ulanylmasa, ýokarda agzalan bölekleriň köneliş tizligi 3-9 esse ýokarlanar.Dizel hereketlendirijisiniň howa süzgüçiniň turbasy ýa-da süzgüç elementi tozan bilen ýapylanda, kabul ediş howasynyň ýeterlik bolmazlygyna sebäp bolar, bu dizel hereketlendirijisiniň tizlenende, gowşak işlemegine, suwuň temperaturasynyň ýokarlanmagyna we işleýşine sebäp bolýar. gaz çal we gara bolýar.Nädogry gurmak, köp tozany öz içine alýan howa süzgüç elementiniň süzgüç ýüzünden geçmez, ýöne aýlawdan motor silindrine gönüden-göni girer.Aboveokardaky hadysalardan gaça durmak üçin gündelik tehniki hyzmaty güýçlendirmeli.

Gurallar / materiallar:

Softumşak çotga, howa süzgüji, enjam dizel hereketlendirijisi

Usul / ädim:

1. Elmydama gödek süzgüçiň tozan haltasynda, pyçaklarda we siklon turbasynda aýyryň;

2. Howa süzgüçiniň kagyz süzgüç elementini saklanyňyzda, tozan ýuwaşlyk bilen titremek bilen, tozanlary bukulýan ugur boýunça ýumşak çotga bilen aýryp bolýar.Ahyrynda, 0,2 ~ 0.29Mpa basyşy bilen gysylan howa içerden daşyna üflemek üçin ulanylýar;

3. Kagyz süzgüç elementini ýagda arassalamaly däl, suw we ot bilen aragatnaşyk saklamak düýbünden gadagan;

Süzgüç elementini aşakdaky ýagdaýlarda derrew çalyşmaly: (1) Dizel hereketlendirijisi görkezilen iş sagadyna ýetýär;)(3) Kagyz süzgüç elementi döwüldi, deşildi ýa-da ahyrky gapagy zaýalandy.

Önümiň beýany

SK-1351A KUBOTA hereketlendiriji howa süzgüç elementi 17351-11080 17351-32430 2446U280S2 20013BA1 6682495 AF4991 P776856 A-8810 PA3979

A:

S: NOOK. SK-1351A
OEM NOOK. KOBELCO 2446U280S2 KESEL 20013BA1 BOBCAT 6682495 KESEL 17351-11080 KUBOTA 17351-11080 KUBOTA 17351-32430
Haçly salgylanma P777240 AF4991 P776856 A-8810 PA3979
GÖRNÜŞ KUBOTA hereketlendirijisi / generator toplumlary / ekskawator
Daşarky DIAMETER 133/177 (MM)
Içerki DIAMETER 72/13 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 282/292 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň