Önüm merkezi

SK-1376AB forklift howa süzgüji JCB 32925894 1559418 580048838 P611858 AF4219 P603729

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1376 (A)

OEM NOOK.:JCB 32925894

Haçly salgylanma:P604457 P603712 P611858 AF4219 PA5584 C10006

GÖRNÜŞ:FORKLIFT REFRIGERATING UNIT

Daşarky DIAMETER:117/88 (MM)

Içerki DIAMETER:55 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:246/266 (MM)

S: NOOK:SK-1376 (B)

OEM NOOK.:JCB 32925895

Haçly salgylanma:P603729 AF4261 CF6002

GÖRNÜŞ:FORKLIFT REFRIGERATING UNIT

Daşarky DIAMETER:67/37 (MM)

Içerki DIAMETER:45 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:263 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüçine hyzmat etmek

Howa süzgüçine hyzmat etmek

1. Howa süzgüji elementi süzgüçiň esasy düzüm bölegi.Specialörite materiallardan ýasalan we ýörite tehniki hyzmaty we tehniki hyzmaty talap edýän köýnek bölegi;

2. Howa süzgüç elementi uzak wagt bäri işleýän mahaly, süzgüç elementi basyşyň ýokarlanmagyna we akym tizliginiň peselmegine sebäp boljak käbir hapalary saklady.Bu wagt ony wagtynda arassalamaly;

3. Howa süzgüç elementini arassalanyňyzda, süzgüç elementini deformasiýa ýa-da zeper ýetirmezlik üçin seresap boluň.

Adatça, howa süzgüç elementiniň hyzmat ediş möhleti ulanylýan dürli çig mallara görä tapawutlanýar, ýöne ulanyş wagtynyň uzalmagy bilen suwdaky hapalar süzgüç elementini böwetleýär, umuman aýdylanda, PP süzgüç elementi zerur üç aýdan çalşylýar;işjeňleşdirilen uglerod süzgüç elementini alty aýyň içinde çalyşmaly.çalyş.

Howa süzgüç enjamyndaky süzgüç kagyzy hem açarlaryň biridir.Süzgüç enjamyndaky süzgüç kagyzy, adatça hapalary süzüp bilýän we hapa saklamak üçin güýçli ukyply sintetiki rezin bilen doldurylan ultra inçe süýümli kagyzdan ýasalýar.

Howa süzgüçiniň ulanylyş meýdany

Howa süzgüçiniň ulanylyş meýdany

1. Maşyn gurallary pudagynda, maşyn gurallaryny geçiriş ulgamynyň 85% -i gidrawliki geçiriş we gözegçiligi kabul edýär.Öndürijiler, üweýji maşynlar, planlaýjylar, broşka maşynlary, pressler, gyrkymlar we kombinirlenen maşyn gurallary.

2. Metallurgiýa pudagynda gidrotehniki tehnologiýa elektrik pejine gözegçilik ulgamynda, togalanýan degirmen dolandyryş ulgamynda, açyk ojak zarýad berişinde, öwrüjini dolandyrmakda, partlaýjy peje gözegçilikde, zolakdan gyşarmakda we hemişelik dartyş enjamlarynda ulanylýar.

3. Gidrawlik geçiriji ekskawatorlar, teker ýükleýjiler, ýük awtoulag kranlary, çekiji buldozerler, teker kranlary, öz-özi hereket edýän gyryjy enjamlar, graderler we titrän rolikler ýaly gurluşyk tehnikalarynda giňden ulanylýar.

4. Oba hojalygynda gidravlik tehnologiýasy kombaýnlar, traktorlar we sürükler ýaly giňden ulanylýar.

5. Awtoulag pudagynda gidrawlik tehnologiýasy gidrawliki ýoldan çykýan ulaglarda, gidrawliki ýük awtoulaglarynda, gidrawliki howa ulaglarynda we ýangyn söndüriji awtoulaglarda ulanylýar.

Dokma pudagynda gidrawliki tehnologiýany ulanmak plastmassa sanjym galyplaýjy maşynlary, rezin wulkanizasiýa maşynlaryny, kagyz maşynlaryny, çaphana we dokma maşynlaryny öz içine alýar.

Önümiň beýany

A:

QSNOOK. SK-1376 (A)
OEM NOOK. JCB 32925894
Haçly salgylanma P604457 P603712 P611858 AF4219 PA5584 C10006
GÖRNÜŞ FORKLIFT REFRIGERATING UNIT
Daşarky DIAMETER 117/88 (MM)
Içerki DIAMETER 55 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 246/266 (MM)

B:

QSNOOK. SK-1376 (B)
OEM NOOK. JCB 32925895
Haçly salgylanma P603729 AF4261 CF6002
Daşarky DIAMETER 67/37 (MM)
Içerki DIAMETER 45 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 263 (MM)

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň