Önüm merkezi

SK-1383A K2839 SANY garyjy awtoulag we nasos awtoulag howa süzgüç elementi üçin

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1383A

OEM NOOK.:

Haçly salgylanma:K2839

Giriş:SANY mikser

Daşarky DIAMETER:

Içerki DIAMETER:

GYSGAÇA beýiklik:

 

S: NOOK:SK-1383B

OEM NOOK.:

Haçly salgylanma:K2839

Giriş:SANY mikser

Daşarky DIAMETER:

Içerki DIAMETER:

GYSGAÇA beýiklik:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Nasos ýük awtoulagynyň süzgüç gurnama hyzmaty

Nasos ýük awtoulag süzgüçini ýygnamak hyzmaty:

1. Adaty ýagdaýlarda esasy süzgüç elementi her 120-150 sagat işde (8000-10000 kilometr sürmek) ýa-da tehniki hyzmat görkezijisi signal görkezilende saklanmalydyr.Roadsollary erbet ýa-da uly gum tupanlary bolan ýerlerde tehniki hyzmat möhleti gysgaldylmalydyr.

2. Esasy süzgüç elementiniň hyzmat ediş usuly, esasy süzgüç elementini ýuwaşlyk bilen çykaryň, (howpsuzlyk süzgüç elementine tozan düşmeli däldir), içerden daşyna ähli böleklerden tozan çykarmak üçin gysylan howany ulanyň.(Agyr zatlar bilen suw urmak, çaknyşmak ýa-da suw bilen ýuwmak düýbünden gadagan)

3. Howpsuzlyk süzgüç elementine tehniki hyzmat gerek däl.Esasy süzgüç elementi bäş gezek saklanandan soň, esasy süzgüç elementi we howpsuzlyk süzgüç elementi wagtynda çalşylmalydyr.

Bejeriş wagtynda esasy süzgüç elementi zaýalanan bolsa, esasy süzgüç elementi we howpsuzlyk süzgüç elementi bir wagtda çalşylmalydyr.

Önümiň beýany

SK-1383A K2839 SANY garyjy awtoulag we nasos awtoulag howa süzgüç elementi üçin

A:

S: NOOK. SK-1383A
OEM NOOK.
Haçly salgylanma K2839
GÖRNÜŞ SANY mikser
Daşarky DIAMETER
Içerki DIAMETER
GYSGAÇA beýiklik

B:

S: NOOK. SK-1383B
OEM NOOK.
Haçly salgylanma K2839
GÖRNÜŞ SANY mikser
Daşarky DIAMETER
Içerki DIAMETER
GYSGAÇA beýiklik

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň