Önüm merkezi

SK-1431AB Case gurluşyk enjamlary arka ýükleýji 570T howa süzgüji 47362223 47362227 SL 83194 SL 83195 SA 17619 SA 17620

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1431A

OEM NOOK.:KESEL 47362223 CNH 47362223

Haçly salgylanma:SL 83194 SA 17619

Giriş:CASE 570 T arka ýükleýji

Daşarky DIAMETER:156 (MM)

Içerki DIAMETER:78 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:340/330 (MM)

 

S: NOOK:SK-1431B

OEM NOOK.:KESEL 47362227

Haçly salgylanma:SL 83195 SA 17620

Giriş:CASE 570 T arka ýükleýji

Daşarky DIAMETER:79/76 (MM)

Içerki DIAMETER:61.5 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:300 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluşyk tehnikasynyň howa süzgüçleriniň işi

Gurluşyk tehnikasynyň howa süzgüçleriniň işi

Gurluşyk tehnikasynyň howa süzgüçleriniň wezipesi, nebitdäki hapalary netijeli süzmek, nebit akymyna garşylygy azaltmak, ýag çalmagy üpjün etmek we iş wagtynda komponentleriň könelmegini azaltmakdyr.

Fuelangyç süzgüç elementiniň wezipesi, ýangyç ýagyndaky tozan, demir tozany, metal oksidleri we palçyk ýaly hapalary netijeli süzmek, ýangyç ulgamynyň ýapylmagynyň öňüni almak, ýanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak we hereketlendirijiniň durnukly işlemegini üpjün etmek;Süzgüç elementi hereketlendirijiniň kabul ediş ulgamynda ýerleşýär we esasy wezipesi silindre girýän howany netijeli süzmek, şeýlelik bilen silindriň, porşeniň, porşen halkasynyň, klapanyň we klapan oturgyjynyň irki könelmegini azaldyp, gara tüssäniň öňüni alýar. we hereketlendirijiniň kadaly işleýşini gowulandyrmak.Kuwwatlylygy kepillendirilýär.

Gözlegleriň netijesi, hereketlendirijiniň könelişmek meselesiniň esasan üç dürli görnüşi öz içine alýandygyny görkezýär: poslaýjy köýnek, kontakt köýnegi we abraziw köýnek we abraziw köýnek köne bahasynyň 60% -70% -ini düzýär.Gurluşyk tehnikasynyň süzgüç elementi, adatça, gaty kyn şertlerde işleýär.Maglumatlary goramak üçin gowy süzgüç elementini emele getirmesek, hereketlendirijiniň silindr we porşen halkasy çalt öser we könelýär."Üç ýadro" -yň esasy wezipesi, howanyň, nebitiň we ýangyjyň süzülmesini netijeli gowulandyrmak we awtoulag dwigatelleriniň işleýşini dolandyrmagyň netijeliligini üpjün etmek arkaly abraziwleriň motora zeperini azaltmakdyr.

Adatça, hereketlendirijiniň ýag süzgüji her 50 sagatdan, soň bolsa her 300 sagatdan, ýangyç süzgüji bolsa her 100 sagatdan, soň bolsa 300 sagatdan, nebit doldurmak bilen ýangyjyň hiline baglylykda üýtgeýär, derejäniň tapawudy sebäpli, öndüriji howa süzgüçiniň çalyşma siklini ýerlikli uzaltmagy ýa-da gysgaltmagy maslahat berýär.Dürli modeller tarapyndan ulanylýan howa süzgüçiniň çalyşma sikli iş gurşawynyň howa hiline görä üýtgeýär.Howa süzgüçiniň çalyşma sikli zerur bolanda sazlanar.Içerki we daşarky süzgüçleri çalyşyň.

Önümiň beýany

SK-1431AB Case gurluşyk enjamlary arka ýükleýji 570T howa süzgüji 47362223 47362227 SL 83194 SL 83195 SA 17619 SA 17620

A:

S: NOOK. SK-1431A
OEM NOOK. KESEL 47362223 CNH 47362223
Haçly salgylanma SL 83194 SA 17619
GÖRNÜŞ CASE 570 T arka ýükleýji
Daşarky DIAMETER 156 (MM)
Içerki DIAMETER 78 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 340/330 (MM)

 

B:

S: NOOK. SK-1431B
OEM NOOK. KESEL 47362227
Haçly salgylanma SL 83195 SA 17620
GÖRNÜŞ CASE 570 T arka ýükleýji
Daşarky DIAMETER 79/76 (MM)
Içerki DIAMETER 61.5 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 300 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň