Önüm merkezi

SK-1433A CATERPILLAR & DAEWOO forklift howa süzgüç elementi CATERPILLAR Backhoe ýükleýji P181125 AF1890 üçin 8N5504 D180237

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SK-1433A

OEM NOOK.:KATERPILLAR 7N9028 KATERPILLAR 7W2691 KATERPILLAR 7W2692 KATERPILLAR 8N5504 DAEWOO D180237 DAEWOO D180327 FORD 9576P181125 FREIGHTLINER DNP181125 MASSEY FERGUSON 36212

Haçly salgylanma:PA2575 P181125 AF1890 A5577

Giriş:KATERPILLAR & DAEWOO forklift

KATERPILLAR Yzky ýükleýji

Daşarky DIAMETER:214 (MM)

Içerki DIAMETER:102 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:148/135 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Howa süzgüç elementleri

Howa süzgüç elementleri

Daşary ýurtdan getirilen ýokary hilli materiallary, ýokary takyklygy, ýokary tozan saklaýyş kuwwatyny, oňat geçirijiligi, durnukly öndürijiligini ulanmak. Filörite süzgüçli kagyz şekillendiriş tehnologiýasy, birmeňzeş, dik we tekiz bukulýar, has köp bukulýar, süzgüç meýdany köpelýär.

Pioner arassa gulp tehnologiýasy bilen, gabyk, pos ýok;galyň tor bilen, gatylygy has güýçli, süzgüç kagyzlaryny şikeslerden gorap bilýär we kiçijik tor bilen bölejikleriň içerine girmeginiň öňüni alyp biler.

Qualityokary hilli möhürleýji lentany ulanmak, güýçli we çeýe, gaty ýa-da erbet däl; AB ýelimini ulanmak, epoksi ýelim goşa pasta, möhürleme öndürijiligi ýokarlandy.

Endokary hilli ekologiýa taýdan arassa PU materiallaryny we galyplaýyş tehnologiýasyny ulanyň, oňat çeýeligi üpjün etmek üçin, ýokary basyşa we ýokary ýa-da pes temperatura garşy berk möhürläň.

Önümiň beýany

SK-1433A CATERPILLAR & DAEWOO forklift howa süzgüç elementi CATERPILLAR Backhoe ýükleýji P181125 AF1890 üçin 8N5504 D180237

A:

S: NOOK. SK-1433A
OEM NOOK. KATERPILLAR 7N9028 KATERPILLAR 7W2691 KATERPILLAR 7W2692 KATERPILLAR 8N5504 DAEWOO D180237 DAEWOO D180327 FORD 9576P181125 FREIGHTLINER DNP181125 MASSEY FERGUSON 36212
Haçly salgylanma PA2575 P181125 AF1890 A5577
GÖRNÜŞ KATERPILLAR & DAEWOO forklift

KATERPILLAR Yzky ýükleýji

Daşarky DIAMETER 214 (MM)
Içerki DIAMETER 102 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 148/135 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň