Önüm merkezi

SY-2004 gidrawlik ýag süzgüji 07063-01210, 205-60-51430 24749404A üpjün edijilerine laýyk gelýär

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SY-2004

Haçly salgylanma:07063-01210, 205-60-51430 24749404A

DONALDSON:S551210

FLEETGUARD:HF6319 HF7953

ENGINE:SK200-2-3 / SK210 / SK250LC, CASECX240 / 210/360/300, PC360-3 / PC300-3 / PC400-3 PC210-6 / PC230-6 / PC250-6 / PC750-6 /

Awtoulag:DH220-5 / DH220-7 / DH450

IAR GOWY OD:150 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:454/450 (MM)

GIRIŞ DIAMETERI:110


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jiklikler Surat

Haryt bellikleri

Gidrawlik süzgüç näme edýär?

Gidrawlik suwuklyk her gidrawlik ulgamyň iň möhüm bölegidir.Gidrawlikada hiç bir ulgam dogry gidrawlik suwuklygy bolmazdan işlemeýär.Şeýle hem, suwuklyk derejesindäki islendik üýtgeşiklik, suwuklyk häsiýetleri we ş.m. ulanýan ulgamymyzy zaýalap biler.Gidrawlik suwuklygyň bu ähmiýeti bar bolsa, hapalansa näme bolar?

Gidrawlik süzgüç elementi esasan ulanylýar

1. Gurluşyk enjamlary (ekskawatorlar, buraw RIGS, üýşmeleň sürüjileri, Forkliftler, ýükleýjiler, ýük göterijiler we ş.m.)
2. Uly CNC maşyn guraly
3. Elektrik stansiýasy (ýel, gidrawliki, termiki) ýangyç garşylygy, nasos, birikdiriji, dişli guty, kömür fabrigi, ýuwujy, ýag süzgüji we ş.m., polat fabrigi, gidrawlik nasos stansiýasy, çalgy ulgamy, port tehnikasy we ş.m.
4. Çap ediji maşyn, trikota machine maşyn

Gidrawlik süzgüçini nädip arassalamaly?

Köp adamlar gidrawlik ýag süzgüç elementlerini arassalamazdan arassalamak kyn diýip hasaplaýarlar, bu bolsa gidrawlik ýag süzgüç elementleriniň hyzmat möhletini ep-esli azaldar.Aslynda, gidrawliki ýag süzgüç elementini arassalamagyň ýollary bar.Adatça, gidrawliki ýag süzgüç elementi poslamaýan polat simden ýasalýar.Şeýle gidrawliki ýag süzgüç elementini arassalamak üçin süzgüç elementini belli bir wagtlap kerosine siňdirmeli.Windel bilen öwüsip, aňsatlyk bilen aýrylyp bilner.Men reňklenen.Şeýle-de bolsa, bu usulyň asyl gidrawliki ýag süzgüç elementi üçin gaty hapa däl bolsa, ulanyp bolmajakdygyny we ony täze gidrawliki ýag süzgüç elementi bilen çalyşmagyň has gowudygyny bellemelidiris.

Önümiň beýany

S: NOOK. SY-2004
Haçly salgylanma 07063-01210, 205-60-51430 24749404A
DONALDSON S551210
FLEETGUARD HF6319 HF7953
ENGINE SK200-2-3 / SK210 / SK250LC, CASECX240 / 210/360/300, PC360-3 / PC300-3 / PC400-3 PC210-6 / PC230-6 / PC250-6 / PC750-6 /
Awtoulag DH220-5 / DH220-7 / DH450
IAR GOWY OD 150 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 454/450 (MM)
INTRNAL DIAMETER 110

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

Biziň ussahanamyz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň sergimiz

Gaplamak we eltip bermek

Biziň hyzmatymyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • gidrawlik-süzgüç
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň