Önüm merkezi

SY-2520 JOHN DEERE AL112936 AL203058 MASSEY FERGUSON 3618662M1 3621293M1 P566212 HF7070 PT685MPG VALTRA traktor gidrawlik süzgüji

Gysga düşündiriş:

S: NOOK:SY-2520

OEM NOOK.:KATERPILLAR 1340694 KATERPILLAR 3I0582 FORD E8NNF882BA FORD F2NNF882M FREIGHTLINERDNP164166 GROVE 4272920 HITACHI EU4051572 JCB 69000051 JOHN DEERE AL112936 JOHN DEERE ERGUSON 3621293M1 VOLVO 12733419

Haçly salgylanma:P566212 HF7070 PT685MPG SH 57120

Giriş:MASSEY FERGUSON WALTRA traktory

Daşarky DIAMETER:80 (MM)

Içerki DIAMETER:42.5 (MM)

GYSGAÇA beýiklik:208 / 202.5 (MM)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gidrawlik süzgüçler üçin tehniki talaplar

Gidrawlik süzgüçler üçin tehniki talaplar

(1) Süzgüç materialy belli bir iş basyşy astynda gidrawliki basyş bilen zaýalanmazlygy üçin belli bir mehaniki güýje eýe bolmalydyr.(2) Belli bir iş temperaturasynda öndürijilik durnukly bolmaly;ýeterlik berkligi bolmalydyr.(3) Poslama garşy gowy ukyp.(4) Gurluşy mümkin boldugyça ýönekeý we ululygy ykjam.(5) Arassalamak we saklamak aňsat, süzgüç elementini çalyşmak aňsat.(6) arzan baha.

Gidrawlik süzgüçiň iş prinsipi: 1-nji suratda görkezilişi ýaly, süzgüçiň iş prinsipiniň shemasy.Gidrawlik ýagy turbadan çepden süzgüçä girýär, daşarky süzgüç elementinden içki ýadro akymyna, soňra rozetkadan çykýar.Haçan-da basyş artyp, aşýan klapanyň açylyş basyşyna ýetende, ýag aşýan klapandan, içki ýadro geçýär we rozetkadan çykýar.Daşarky süzgüç elementi içki süzgüç elementinden has takyklygy we içki süzgüç elementi gödek süzgüçlere degişlidir.Gidrawlik süzgüç synag usuly: ISO4572 halkara standarty, “gidrawlik süzgüç elementleriniň süzgüç öndürijiliginiň köp geçiş usulyna” baha bermek üçin dünýäniň dürli ýurtlary tarapyndan giňden kabul edildi.Synag mazmuny süzgüç elementini, dürli ululykdaky süzgüç derejeleri (β bahalary) üçin dakmak prosesiniň basyş tapawudy aýratynlyklaryny we Boýag güýjüni kesgitlemegi öz içine alýar.Birnäçe geçiş usuly, gidrawlik ulgamdaky süzgüçiň hakyky iş şertlerini simulasiýa edýär.Hapalaýjylar ulgam ýagyna çozmagy dowam etdirýärler we süzgüç bilen yzygiderli süzülýärler, süzülmedik bölejikler bolsa tankyna gaýdyp süzgüçden geçýärler.Enjam.Highokary takyklykly süzgüç öndürijiligini bahalandyrmagyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak, şeýle hem synag tozanynyň üýtgemegi we awtomatiki bölejik hasaplaýjylary üçin täze kalibrleme usullarynyň kabul edilmegi sebäpli ISO4572 soňky ýyllarda üýtgedildi we kämilleşdirildi.Üýtgedilenden soň, täze standart san synag usulyndan birnäçe gezek geçdi.

Önümiň beýany

SY-2520 JOHN DEERE AL112936 AL203058 MASSEY FERGUSON 3618662M1 3621293M1 P566212 HF7070 PT685MPG VALTRA traktor gidrawlik süzgüji

S: NOOK. SY-2520
OEM NOOK. KATERPILLAR 1340694 KATERPILLAR 3I0582 FORD E8NNF882BA FORD F2NNF882M FREIGHTLINERDNP164166 GROVE 4272920 HITACHI EU4051572 JCB 69000051 JOHN DEERE AL112936 JOHN DEERE ERGUSON 3621293M1 VOLVO 12733419
Haçly salgylanma P566212 HF7070 PT685MPG SH 57120
GÖRNÜŞ MASSEY FERGUSON WALTRA traktory
Daşarky DIAMETER 80 (MM)
Içerki DIAMETER 42.5 (MM)
GYSGAÇA beýiklik 208 / 202.5 (MM)

 

Biziň ussahanamyz

ussahanasy
ussahanasy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak
Gaplamak

Biziň sergimiz

ussahanasy

Biziň hyzmatymyz

ussahanasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň